7อันดับสกุลเงินที่มีมูลค่าการเทรดมากที่สุด

0
1836

อันดับที่ 1
เป็นใครไปไม่ได้เลยคือ United States Dollar (USD)นั่นเอง สัดส่วนกว่า 87.6% ของทั้งหมด จาก 200% (ผลรวมจากการสำรวจเต็ม 200% ก็เพราะว่าไม่ได้คิดเป็นคู่สกุลเงิน แยกคิดออกมาเป็นเดี่ยว)

อันดับที่ 2
Euro(EUR) สัดส่วน 31.30% จาก 200%

อันดับที่ 3
Japanese Yen (JPY) สัดส่วน 21.60% จาก 200%

อันดับที่ 4
British Pound (GBP) สัดส่วน 12.80% จาก 200%

อันดับที่ 5
Australian Dollar (AUD) สัดส่วน 6.9% จาก 200%

อันดับที่ 6

Canadian Dollar (CAD) สัดส่วน 5.10% จาก 200%

อันดับที่ 7

Swiss France (CHF) สัดส่วน 4.80% จาก 200%